Üzerinde tekrar tekrar durulması gereken en önemli konu : Güvenlik!…

Hepimiz silahları emniyetli bir şekilde kullanabildiğimizden emin olabilmek için insanların yaptığı hatalardan ders alarak bilgi, meleke ve kabiliyetlerimizi tekrar tekrar değerlendirmek durumundayız…Kendi hatalarını kabul ve itiraf edebilmek büyük bir erdemdir, kendi hatalarını başkalarını eğiterek onların aynı hataları yapmalarını engellemek için kullanabilmek çok daha büyük bir erdemdir…Her şey eğitim ve öğrenme içindir… Önemli olan şey budur…

İstemsiz Patlamaların Nedenleri;

  1. Hatalı veya arızalı silah ve ekipman.
  2. Yetersiz eğitim.
  3. Eğitim ve tecrübenin yetersiz veya uygunsuz bir şekilde kullanılması.

İstemsiz Patlamaların Meydana Gelme Şekilleri;

  1. Kasıt dışı istemsiz patlamalar. Hatalı silah ve ekipmandan dolayı meydana gelen patlamalarıdır.
  2. Kaza ile meydana gelen istemsiz patlamalar. Önceden öngörülerek gerekli önleyici tedbirleri almanın mümkün olmadığı durumlarda meydana gelen patlamalardır.
  3. İhmalden sonucu meydana gelen istemsiz patlamalar. Yetersiz ve uygunsuz eğitim, emniyet kurallarının ihmali, eğitim ve kabiliyetlerin ötesinde ameliyelerle iştigal etme gibi durumlarda meydana gelen patlamalardır…

Emekle, yürü, koş!…
Önce doğru teknik ve ameliyeler edinilecek…
Doğru olarak defalarca uygulanacak…
Zaman içerisinde meleke haline gelmiş ameliyelerle yavaş yavaş hızlanılacak…


Ateşli silahlarla iştigal ederken en sık ve hayati güvenlik ihlallerinin yapıldığı ortamlar gerçek mühimmatla canlı atışların yapıldığı ortamlardır. Özellikle birden fazla kişinin, birden fazla silahla gerçek mühimmatla canlı atış yaptığı ortamlar, kazalara çok daha açık ortamlardır. Bu nedenle özellikle birden fazla kişinin, birden fazla silahla ve ateşlenmeye hazır mühimmatla bir arada bulunduğu ortamlarda dört temel güvenlik kuralı dışında da uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler vardır.

Birden fazla kişinin atış yapacağı poligonlarda ilk yapılması gereken iş, atış yapılacak ortamda bu iş için özel olarak görevlendirilmiş eğitimli ve hazır bir kişi yoksa, bir kişinin poligon ve atış amiri olarak seçilmesi ve görevlendirilmesidir. Poligon ve atış amiri olarak görevlendirilen kişinin komut ve uyarılarına harfiyen uyulmalı, uymayan kişiler derhal atış hattı ve poligondan uzaklaştırılmalıdır. Her konuda kendisini en üst düzeyde profesyonel kabul eden ve hiç bir işimizde bir başkasının komut ve yönlendirmesi ile iş yapmaktan pek hazzetmeyen bir millet olduğumuzdan, bizim memlekette yapılması ve kabul ettirilmesi en zor olan işlerden birisi budur. Nacizane tavsiyem bu öneri ve uygulamaya uyum sağlamayan kişilerle birlikte atışa gidilmemesidir.

Eğer açık bir alanda atış yapılacaksa, atış hattı ve sınırları çok iyi tanımlanmalı, bu sınırlar içerisindeki namlu disiplinine çok dikkat edilmelidir. Bu sınırlara tecavüz eden namlu disiplini ihlalleri kesinlikle hoş görülmemeli, söz konusu ihlali yapan kişi derhal atış hattından uzaklaştırılmalıdır.

Atış hattı ve alanındaki herkes ayrı bir emniyet unsurudur. Herhangi bir güvenlik ihlali gören ve ya tespit eden herhangi bir kişi ” Ateşkes! ” komutu güvenlik uyarısında bulunabilir. ” Ateşkes ” komutu atış hattı ve alanındaki herkesin duyabilmesi için üç kez tekrarlanır. Bu komut duyulduğu anda ateş kesilir, parmaklar tetik korkuluğunun dışına alınarak, silahlar derhal aşağıda hazır konuma getirilerek beklenir. Poligon ve atış amiri atıcının yanına gelerek ” Boşalt ve silahın güvenliğini al ” komutunu verdiğinde, silahın şarjörü çıkarılır, sürgüsü geride kilitlenir, atım yatağı hem atıcı, hem de poligon amiri tarafından kontrol edilerek silahın boş olduğu teyid edilir, müteakiben sürgü salınır, tetik düşürülür ve silah kılıfına konulur. Revolverlerin silindirleri açılır, fişekler ve boş kovanlar boşaltılır, atıcı ve poligon amiri tarafından silahın tamamen boş olduğunun teyid edilmesini müteakiben silindir kapatılarak atış hattına doğru tetik düşürülür, silah kılıfına konulur.

Her atıcı tek tek ve sıra ile atış yapmayıp, bir kaç farklı hedefe bir kaç kişi yan yana ve birlikte atış yapacağında, atış yapacak tüm atıcılar silahlarını birlikte ve poligon / atış amirinin ” Doldur ” komutu ile doldurmalıdır.

Silahların mekanik arıza veya kontrolleri için, tamamen mühimmattan arındırılmış bakım masaları ve alanları ayrılmalıdır. Bu masa ve alanlar dışında kesinlikle mekanik bakım ve kontrol yapılmamalıdır. Mekanik bakım ve kontrol için silah kılıfından çıkacaksa, poligon ve atış amiri kontrolünde, silahın boş olduğu tekrar kontrol ve teyid edilmeli, bakım ve kontrol bu teyidi müteakiben yapılmalıdır.

Atış hattı ve bakım alanları dışında silahlar kılıflarında, şarjörler ve fişekler kütüklüklerde kalmalıdır.

Poligon ve atış hattındaki tüm silahların güvenliği alınmadıkça hedef hattı ve hedef kontrolü yapılmaz.

 

 


Kılıf manüpülasyonları yapılmadan yapılacak atışlar için, mutlaka bir atış masası, hattı ve alanı oluşturulmalıdır.

Birden fazla kişi ile atış yapılacaksa mutlaka bir poligon / atış amiri seçilmelidir.

Poligon / Atış amirinin izni olmadan hiç kimse atış masası ve alanının ilerisine geçmemelidir.

Poligon / Atış amirinin izni olmadan hiç kimse eline silah almamalı, doldurmamalı, atış yapmamalıdır.

Atışını bitiren kişi, şarjörü çıkarıp, sürgüyü geriye kilitleyip, poligon ve atış amiri ile birlikte silahın boş olduğunu teyid etmeli, müteakiben silah atış hattında tutularak sürgü salınıp, tetik düşürülmeli. Müteakiben silahın sürgüsü geride kilitlenerek, silah kovan tahliye penceresi, atım yatağı görülecek şekilde yukarıyı gösterecek şekilde masaya bırakılmalıdır. Revolverler aynı şekilde boşaltılarak, silindirleri açık bir şekilde masaya bırakılmalıdır.

Atışını bitiren her atıcı aynı ameliyeyi tekrar ederek silahın güvenliğini almalı, bir sonraki atıcı bu şekilde güvenliği alınmış bir tabanca ile atışa başlamalıdır.

Poligon / Atış amiri ile birlikte güvenliği alınmamış hiç bir tabanca, güvenliği alınmış olarak kabul edilmemelidir.


 

Yorum : Yeni başlayanlar için atış süreleri uzun ise belirli zaman aralıklarıyla ara versinler uzun süre atış hattında kalmak hem yorucu hemde meşakkatli bir iştir,dikkat dağılması vb. sorunlara yol açabilir ve bu durum genelde kazalara davetiye çıkarır.

Diğer bir husus kendinizi kötü hissetiğiniz an ısrarcı olmayın görevli kişilere bildirimde bulunarak atış sahasını terkedin.Atış hattına girerken zihniniz ve bedeninizin dinç olmasına önem gösterin.

Alsa ama asla soru sormaktan çekinmeyin ufak ayrıntılar bile önem arz etmektedir ve atış hattında başka işle uğraşmayın.

Emniyetli ve bol eğitimli günler.


 

Atış yaparken kulaklık, şapka, kemer gibi bir şeyinizi düzelteceğinizde, silahınızın güvenliğini tamamen almadan bu tür işlerle uğraşmayınız…

 


 

Alışkın ve yetkin olunmayan ameliyelerden birisini uygulama sonucu, silahın güvenliğinin yanlış alınması sonucu meydana gelen istem dışı bir silah patlaması.

Dört temel güvenlik kuralından ikisi uygulandığı için kimse yaralanmıyor veya hiç bir meta zarar görmüyor…


 

Asla güvenliğinin tam olarak alındığından emin olmadığınız hiç bir silahın namlusunu önünden bakarak kontrol etmeyiniz.

Basit sahra sökümü ile namlunun sökülerek silahtan ayrılabileceği silahlarda, kesinlikle namlu silahın üzerinde iken namlunun önünden bakarak namlu içerisini kontrol etmeyiniz.


 

Silahınızdaki hiç bir mekanik emniyet elemanı, asla emniyetli silah kullanma alışkanlıklarının yerini tutamaz!..

Silahınızdaki tüm mekanik emniyet elemanları, her an arıza yapabilecek birer mekanik parçaya bağımlıdır!..

Arızalı mekanik emniyet elemanları her an sizi yanıltabilir!..

Herhangi bir silahın boş olup olmadığı konusunda asla hafızanıza veya bir başkasının beyanına itibar etmeyiniz, güvenmeyiniz!…

Şarjörü çıkarılıp, sürgü 3 kere hızla manipüle edilip, sürgüsü geride açık pozisyonda kilitlenip, şarjör yuvasında şarjör olmadığı, namlu fişek yatağında fişek olmadığı gözle ve parmakla kontrol edilerek emniyeti alınmış tabancalar haricinde her tabanca dolu ve atışa hazırdır!..