Değerli yasal ve bilinçli silahsever arkadaşlarım,

Ülkemizde ne yazık ki her yıl çok kereler medyada yer alan, havaya ateş edilmesi sonucunda çoğu faili meçhul olaylar gerçekleşmekte. Silahın etkisi konusunda son derece cahil kişilerce gerçekleştirilen bu eylemin yarattığı sonuçlar hepimizin bilgisi dahilinde: Ölümle sonuçlanan yaralanmalar, gözü yaşlı aileler, yakalandığı takdirde senelerce hapis yatan ve vicdanen ezilmiş kişiler.

ÇEKİRDEK 2300 METRE YÜKSELİYOR, YAKLAŞIK 2300 METRE İLERİYE GİDİYOR VE DÜŞTÜĞÜ ANDA BİLE ÖLÜMCÜL'

Az sonra izleyeceğiniz videolar bu konuya bilimsel bir yaklaşım sergileyen ve herhangi bir yanılma payı olmaması için çok yüksek teknolojili cihazla kullanan bir laboratuvarın elde ettiği sonuçları paylaşıyor.

Videolar yabancı dilde olmasına rağmen sizlere kısaca özetleyeyim:

İlk video standart 7,62 NATO  mühimmat ile yapılıyor ve :

ÇEKİRDEK 2300 METRE YÜKSELİYOR, YAKLAŞIK 2300 METRE İLERİYE GİDİYOR VE DÜŞTÜĞÜ ANDA BİLE SANİYEDE 160 METRE YANİ SAATTE 520 KİLOMETRE HIZLA YERE ÇARPIYOR

Namludan çıkan çekirdek çıplak gözle görülemeyecek kadar hızlı ama kızılötesi yüksek hızlı kamera ile atışın ilk iki saniyesinde neler olup bittiğini rahatlıkla takip edebiliyoruz.

Teknisyen bu bulgulara rağmen yorgun çekirdeğin çarpma anında ne kadar tehlikeli olduğu konusunda daha kesin veriler elde etmek üzere yere çarpma anındaki 520 km/saat hızı simüle edebilmek üzere kapalı atış alanına gidiyor.

Uzmanlar barut miktarını ayarladıkları bir mühimmat ile atış yapıp yapay kas kütlesini temsil eden balistik jele çarptığı anda az önce tespit ettikleri 160 metre/saniye hızı sağlayacaklarını söyleyip işe koyuluyorlar. Normalde 3000km/saat’lik hızı sağlayan barut miktarını azaltıp çekirdek hızını 520km/saat hıza düşürecekler.

İçeride de dışarıda olduğu gibi her yerde güvenlik önlemleri alınmış mekanlardan geçip atışı takip edecek (slow-motion) uzmanıya görüşüyor. Saniyede 4000 kare çeken 3 adet yüksek hızlı kamerayı da hazır.

Yapay kas kütlesini temsil eden balistik jele havaya atılıp yere düşen yorgun çekirdeğin benzeri bir hızda atış yapılınca sonuç korkunç gerçeği ortaya çıkartıyor : neredeyse 50 santimlik balistik jeli delip geçiyor.

Yetmiyor insan kafatasını simüle ediyorlar. Yapay kafatası kemiği levhasını balistik jelin önüne koyup atış yapılıyor.

Havaya atılan mühimmat çekirdeğinin yere düştüğü andaki hızı 500km/saat üzerinde !
Bu hızla çarpan çekirdek insan üzerinde kesinlikle öldürücü etki yapıyor.

Havaya ya da hedef gözetilmeksizin rastgele yapılan atışların tamamının yüksek seviyede ölümcül risk taşıdığı bilimsel olarak ortaya konulmuş durumda.

1125 metre yükseğe çıkan 9mm çekirdek 1150 metre uzağa düştüğünde bile halen ÖLÜMCÜL!

Aynı deney 9x19mm Parabelum tabanca fişeği ile yapılıyor.

Sonuç : 1125 metre yükseğe çıkan yorgun çekirdek 350km/saat hızla yere çarpıyor.

Balistik değerleri 350km/saat hızla namludan çıkacak şekilde modifiye edilen bir diğer fişeğin çekirdeği balistik jele ciddi miktarda penetre oluyor. Aynı şartlarda yapay kemik ve jel ile insan kafasının simüle edildiği bir diğer atışın sonucu : ÖLÜMCÜL!

Sayın Lupus’tan Gelen Yorum :

Şimdiye kadar bizzat şahit olduğum en uzun mesafeden bir canlıya isabet eden ve zarar veren yorgun çekirdek, kesin olmayan bir tahminle bir kilometreden, bir buçuk kilometreden kısa bir mesafedeki düğünden ateşlenen, atış açısını tam olarak bilemediğimiz 9 x 19 mm çapında bir çekirdekti…Çekirdek on yaşlarındaki bir çocuğun omuzuna isabet etmiş, en dıştaki kalın kazağı tamamen düzgün bir şekilde delip, bir alttaki nisbeten daha ince olan T-Shirt’ ü delmeden veya yırtmadan, T-Shirt kumaşı ile birlikte cilde tamamen gömülmüştü…T-Shirt’ ün kumaşı çekilince çekirdek kumaş ile birlikte dışarı çıkmıştı…

Kısacası atacağınız yerden ve çekirdeğin nihayetinde mutlaka orada kalacağından emin olmadığınız veya olamadığınız herhangi bir yöne veya nesneye asla ama asla atış yapmayınız…

Yabancı forumlarda benzeri konu ile ilgili birçok yazışmada atış açısının yere 90 derece olması düşen yorgun çekirdeğin enerjisinin minimumda olmasına yola açacağı ancak insan cildinin delinmesi için 60-110 metre/saniye’lik hızı her durumda aşacağı için isabeti halinde zarar vereceği kesin olduğu görüşünde birleşiliyor.

Eğer atış açısında 90 dereceden ufak bir sapma olsa bile havaya yapılan atış kafatasını delerek geçebilecek öldürücü bir vuruş ile sonuçlanabiliyor.


Bir başka konu başlığı altında kaybolmaması için, bu başlık ile daha ilgili olan mesajı buraya da ekliyorum (sayın Labcop’a teşekkür ederim):

Sadece hedef gözetilerek yapılan direk atışlar değil, ayrıca havaya doğru yapılan atışlar neticesinde serbest düşme etkisi gösteren çekirdeklerin (yorgun mermi) yaralama potensiyellerinin son derece yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Bu arada “Yorgun Mermi” tanımının yara balistiği literatürüne Türk Basınının üstün gayretleriyle girdiğini de ayrıca ifade etmek isterim.

Aşağıdaki bağlantıda, serbest düşme sonucu oluşan yaralama potensiyellerine ilişkin olarak ülkemizde yapılmış ve Tukish Journal of Trauma dergisinde yayınlanmış bilimsel makaleyi PDF formatında tam metin olarak bulabilirsiniz.

http://www.tjtes.org/eng/jvi.aspx?pdir=t…=UTD-22309


İLGİLİ YAZIN BAĞLANTISININ SİLİNMESİ İHTIMALİNE KARŞI BİR KOPYASINI ALINTILADIM:

Alıntı:Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Year: 2013 Volume: 19 Issue: 5 392-397
<< Back
doi: 10.5505/tjtes.2013.22309

Serbest Düşme Hareketi Yapan Mühimmat Çekirdeklerinin Yaralama Potansiyelleri

Gökhan İbrahim Öğünç1, Mustafa Tahir Özer2, Kağan Çoşkun2, Mehmet Eryılmaz3, Ali İhsan Uzar4
1Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
4Nurol Araştırma Ve Geliştirme, Ankara

AMAÇ

Bu çalışmada dik ve dike yakın atış sonrası serbest düşme hareketi gerçekleştiren mühimmat çekirdeğinin hedef üzerinde hayati yaralanmalara neden olabilme potansiyelinin ortaya konulması hedeflenmektedir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmada 9x19mm ve 7,65×17 mm çapındaki mühimmattın namlu çıkış hızları ölçülmüş ve bu hızlar EBV4® Dış Balistik Yazılımı kullanılarak yatayla 65 derece ila 90 derece arasında beşer derecelik aralıklardaki atışlarla simüle edilmiş; çekirdeklerin serbest düşme hareketleri ve düşüş hızları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, dokuların eşik hız değerleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca adli ve basın kayıtları incelenerek Türkiye’de oluşan bu tip yaralanmaların analizi yapılmış ve literatür eşliğinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Havaya 65 ila 90 derece arasında beşer derecelik aralıklarla yapılan atışlar neticesinde serbest düşme hareketi yapan mühimmat çekirdeklerinin ortalama isabet hızı ve kinetik enerji değerlerinin 9x19mm çapında mühimmat için 92,25 m/sn ve 34,05J olduğu; 7,65×17 mm çapında mühimmat için 79,66 m/sn ve 14,91J olduğu tespit edilmiştir. Yapılan arşiv taramasında 2000-2012 yılları arasında Türkiye’de 65 adet bu tip yaralanma tespit edilmiş ve bunların 27 tanesinin ölümle sonuçlandığı anlaşılmıştır.

SONUÇ
Elde edilen bulgular havaya yapılan atıştan sonra serbest düşen 9×19 mm ile 7,65×17 mm çapındaki mühimmatın isabet anı hızlarının cilt ve yassı kemik için eşik hız ve kritik hız sınırlarını aştığı ve kinetik enerji değerlerinin ciddi yaralanma oluşturabileceğini göstermektedir. İlk müdahale anındaki muayene bulguları ateşli silah yaralanmasına benzer özellik göstermese de bunların ASY olabileceği ihtimali unutulmadan değerlendirilmeleri ve tedavileri yapılırken adli boyutu göz önüne alarak delilleri koruyacak şekilde davranılmasına dikkat edilmelidir.

Kapanış Üstadımız sayın Osman Ortaç'tan :

Sayın Osman Ortaç’ın  BUGÜN TV’ nin Alan Derinliği Programı’nda değinilen konu ile ilgili görüşleri programda doğal olarak çok kısa bir bölümü yayınlandı.
Kendisi elimdeki işlenmemiş kopyayı, ki o da tamamı değil, bizlerle paylaşma cömertliğini gösterdi.

Emeği ve paylaşımı için teşekkür eder, bilinçlendirici, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.